Souhlas se zpracováním údajů

Zaškrtnutím tohoto políčka souhlasíte se zpracováním Vaší e-mailové adresy za účelem přímého marketingu a se zařazením do databáze pro přímý marketing, což zahrnuje zasílání obchodních sdělení všemi způsoby včetně elektronických prostředků od společnosti (správce) Euro Mall City s.r.o., IČ: 27864600, sídlo Praha – Karlín, Karolinská 650/1, PSČ 186 00, spisová značka C 122 600 vedená u Městského soudu v Praze, přičemž tato obchodní sdělení mohou obsahovat informace rovněž o produktech a službách třetích osob poskytovaných v rámci obchodního centra Outlet Arena Moravia.

Udělení souhlasu je dobrovolné a souhlas může být kdykoliv odvolán. Berete dále na vědomí, že zpracování je transparentní, a že máte právo na informace a přístup k osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, omezení zpracování, výmaz a jejich likvidaci. Máte rovněž právo na přenositelnost údajů a právo být zapomenut, právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého marketingu, včetně profilování, a další práva uvedená v Obecném nařízení o zpracování osobních údajů (GDPR). Nebudete předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, které by pro vás mělo právní účinky nebo se vás významně dotýkalo.

 V případě pochybností o dodržování práv správcem osobních údajů, nebo v případě zájmu o uplatnění některého ze shora uvedených práv, se můžete na správce obrátit na jeho adrese nebo na e-mailu  Sarka.Kreissova@cbre.com.

Co je u nás nového

Zobrazit vše